888622697  gsperformance@abv.bg     

Пастиране

     

 

Процес при, който се заличават всички възможни дефекти по лака.
Автомобила се обработва в закрито, обезпрашено помещение, оборудвано със специално осветление.

 

 

        

.

GS PERFORMANCE © 2015 | CAR  DETAILING | DESIGN BY MITE